RCB Training Z1: Thông tin & hướng dẫn đăng ký

Nếu bạn cần xem giới thiệu về khóa học, hãy quay lại trang chủ. Còn dưới đây là các thông tin về khóa K1

  • Khai giảng: 20h00 tối thứ Hai, ngày 28/12/2020
  • Hình thức học: Học online qua Zoom
  • Học phí: 6,900,000đ
  • Học viên đã xác nhận: 30/30

Vì học viên đã xác nhận đã hơn 5. Nên đây sẽ là khóa học chắc chắn được diễn ra

Hướng dẫn đăng ký

Khóa Z1 đã được độc quyền bởi cộng đồng của Thế Khương. Bạn có thể đăng ký thông qua các cộng đồng của anh ấy. Bạn cũng có thể liên hệ với Thế Khương thông qua Messenger hoặc Telegram sau:

(Lớp K1 sẽ có ưu đãi về chi phí)

Lịch học cụ thể

Bạn sẽ nhận được các hướng dẫn đầy đủ & add vào nhóm riêng sau khi thanh toán xong.